18 juli, 2016

Lendify

Vad är Lendify?Lendify olika låneklasser översikt

Via Lendify så kan du investera i P2P-lending vilket alltså är lån mellan privatpersoner. Det vill säga att du kan låna ut pengar till andra privatpersoner, med Lendify som mellanhand, för att få avkastning i form av ränta och amortering.. Räntan och amorteringen går till dig och det kan vara en bra idé att återinvestera den i nya lån för att nyttja snöbollseffekten.

Lendify är ett bra sätt att diversifiera sin portfölj på eftersom att lånen inte följer någon slags marknad. En skakig aktiemarknad påverkar således inte dina lån på samma sätt som dina aktier och fonder. Därför så kan det vara ett bra alternativ till vanligare investeringstyper plus att ett konto är kostnadsfritt.

 

 

Mitt omdöme

Jag är väldigt nöjd med Lendify! Det är ett bra sätt att diversifiera portföljen på. När jag började investera via Lendify så ville jag prova många olika sorters lån för att testa plattformen och tjänsten på ett heltäckande vis.

Sex månader senare så drog jag slutsatsen att riskklassen inte spelar särskilt stor roll och jag har nu sadlat om till att endast ingå i lån med den högsta möjliga risken och högsta möjliga räntan. Det dröjer dock ett par månader innan det ger effekt och syns i portföljen.

Du kan läsa mer här eller följa utvecklingen för mitt investerande hos Lendify i veckorapporterna.

Investera i P2p-Lån via Lendify


Låna från Lendify

Förutom att låna ut pengar hos Lendify så kan man även låna pengar. Du kan låna upp till 300 000 kr. Du får besked samma dag som du ansöker.

Minimikrav för att få ett lån är:

  • Inga betalningsanmärkningar
  • Ingen skuld hos Kronofogden
  • Inkomst på minst 150 000 kr/år