Intressanta placeringar på börsen

Placeringar på skärmen

Att i korthet sammanfatta begreppet ekonomi blir svårt då det förekommer i en rad olika sammanhang och kan delas in i flera underkategorier. På mikronivå talas det ofta om privatekonomi, det vill säga den del av ekonomin som rör privatpersoners intäkter, utgifter, tillgångar och skulder.

I en god privatekonomi råder det balans mellan intäkter och utgifter, man både klarar av att försörja sig själv och därutöver lägga undan pengar till en buffert. På ett liknande sätt måste ett företag ha en sund ekonomi – något som behandlas inom företagsekonomi.

Företag är enligt lag skyldiga att redovisa sina inkomster och utgifter genom bokföring och har rätt att göra vissa avdrag. Även här är det viktigt att siffrorna hänger ihop i bokslutet i slutet av räkenskapsåret och att man inte dras med stora underskott eller tunga skulder.

Över tid skulle det senare kunna leda till konkurs, det vill säga att tillgångarna inte täcker skulderna inom ramen för bolaget. På högskole- och universitetsnivå studerar många nationalekonomi, ett ämne som tillhör den samhällsvetenskapliga grenen.

Här behandlas samhällets resursfördelning, och termer som vi läser- och hör talas om i media såsom låg- och högkonjunktur, repo- och riksränta, och inflation och devalvering.

När en står inför ett viktigt ekonomiskt beslut i livet, exempelvis ett bostadsköp kan det vara bra att hänga med i nationalekonomin samtidigt som en håller uppsikt över den egna privatekonomin. Gemensamt för många ekonomiska förgreningar är att dessa har som mål att få pengar att växa över tid.

Det är bland annat i detta sammanhang som investeringar och kapitalförvaltning blir intressant. Genom den så kallade ränta-på-ränta-effekten kan nämligen pengar som sparas ihop och samlas över tid växa utan några större ansträngningar förutom att givetvis hålla koll på aktuella placeringar.

De mest vanliga placeringarna brukar delas in i sparande på sparkonto, sparande i fonder och investeringar på börsen, det vill säga aktiehandel. Samtliga för med sig för- och nackdelar och man bör läsa på innan man bestämmer sig för vad som passar just en själv.

Sparande på bank är inte särskilt lukrativt eftersom storbankernas sparräntor tenderar att vara låga. Det är dock ett tryggt alternativ för den som inte vill äventyra sitt sparande, eller som räknar med att plocka ut pengar inom kort.

En investeringsfond består av olika värdepapper som ägs av många samtidigt. Fonden köps i andelar och är ofta ett bra alternativ för den som vill ha mer lön för mödan men som inte är särskilt riskbenägen (med förbehåll för att det finns såväl lågrisk- som högriskfonder).

Avslutningsvis kan aktiehandel vara en lönsam affär för den som har tid och kunskap och vågar satsa. Riskerna är dock många då börsen ständigt påverkas av olika faktorer och den som vinner stort idag kan vara en förlorare vid nästa svängning. 

Nya inslag på börsmarknaden 

Det som är spännande men också lurigt med börsmarknaden och aktiehandel är att den anpassar sig till samtiden, det vill säga utrikes och inrikes händelser, ny teknik och tendenser runt om i världen.

De senaste 20 åren har börsen exempelvis rört sig i en ökad riktning mot bolag verksamma inom industrier som tidigare lyst med sin frånvaro såsom teknologi- och gamingbolag, och företag verksamma inom området för förnybar energi.

Casinobolaget 888 som rent formellt känns igen under det juridiska namnet 888 Holdings PLC listades exempelvis på en av världens största aktiebörser London Stock Exchange 2005.

Ironiskt nog vilar casinospel och aktiehandel i vart fall delvis på samma faktor, det vill säga sannolikhetsfaktorn för om något äger rum eller inte. Som bekant avgörs svängningarna på börsmarknaden på sannolikheten av att saker händer externt (råvarors pris- och tillgänglighet, globala världshändelser och så vidare).

Likaledes är sannolikhet en stor faktor att beakta när en vill bli duktig på spel såsom blackjack och poker för att nämna några exempel. Förutom 888 kan en numer handla aktier i bolag som Apple, Facebook och Amazon vilket ju är en fördel i vart fall för de som är teknologi intresserade och hänger med i aktuella händelser på den marknaden. 

Viktigt med research

Pengar på hög

En faktor som är grundläggande vid aktiehandel förutom kapital och intresse är research. Du lyckas i regel bättre med investeringar som du förstår dig på och är intresserad av.

Den med mer traditionella värderingar trivs kanske bättre med att satsa sina pengar på välrenommerade, äldre industrier och namn som Atlas Copco, Volvo och Stora Enso, dels på grund av deras mångåriga etablering på börsen, dels för att en sådan placerare sannolikt har erfarenhet och kunskap om de industrier inom vilka dessa bolag är verksamma.

En annan är kanske mer bekant med bolag som arbetar med förnybar energi eller tech såsom nämns ovan och därmed i en bättre position att göra kloka val gällande placering i denna typ av företag.

En bra övning i detta avseende kan vara att sätta dig ner och skriva en lista över de bolag vars tjänster och produkter du använder i ditt dagliga liv och som du uppskattar.

Troligen mynnar listan ut i 5–10 företag om inte fler som du torde ha koll på i vart fall i egenskap av konsument. I ett andra steg kan du googla på dessa bolag och se hur det har gått för dem historiskt men även om de har några intressanta nyheter eller investeringar på gång den närmaste framtiden.

I ett tredje steg kan du kika på hur mycket en aktie i dessa bolag kostar innan du slutligen gör ett köp beroende på din budget. 

Intressanta placeringar leder inte alltid rätt

Även efter att du har avgränsat den typ av industri du vill satsa dina aktiepengar på, och gjort din research kan aktiehandel vara en riskabel affär.

Teknologi och förnybar energi må vara i ropet just nu men marknaden kan se helt annorlunda ut imorgon varför en diversifierad aktieportfölj – det vill säga spridda aktier över olika industrier och sektorer – är att föredra för riskminimering.

Att förlora pengar på börsen är slutligen något du måste vänja dig vid tanken på och vara OK med lika mycket som vinst.

Tack för att du läste inlägget!

Justin Trudeau och COF Om Legaliseringen