FrilansFinans årsrapport 2017

FrilansFinans är ett väldigt spännande tillväxtbolag som jag både äger aktier i och själv använder för fakturering. Nyss så släpptes deras bokslutskommuniké för 2017 samt då också siffror kring utvecklingen under året.

När vi kikar på siffrorna så måste vi komma ihåg att föregående räkenskapsår 2015-16 var 16 månader, det vill säga ett förlängt räkenskapsår.

Vid en första anblick så ser det ut som att bolaget har tappat i tillväxt men då ska man som sagt komma ihåg att siffrorna inom parentes, från föregående år, innebär att det var fyra extra månader inräknade i det resultatet.

FrilansFinans är ett tillväxtbolag och jag hade gärna sett en större tillväxt och högre omsättning. Men jag ser det som väldigt positivt att man ökat eget kapital och likvida medel vilket gör att en nyemission inte blir aktuell. Skönt också att se att man inte tappat det positiva resultatet.

Jag investerade i FrilansFinans via Pepins.

Sammanfattning av året:

 • ​Nettoomsättningen uppgick till 861,3 MSEK (992,4).
 • Antal fakturerande klienter uppgick till 19 428 stycken (20 075).
 • EBITDA uppgick till 5,7 MSEK (5,7), motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 procent (0,6). •
 • EBIT uppgick till 3,2 MSEK (3,9), motsvarande en rörelsemarginal på 0,4 procent (0,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 MSEK (4,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (2,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK (0,31).
 • Balansomslutningen uppgick till 151,9 MSEK (120,9).
 • Bokfört värde per aktie uppgick till 2,08 SEK styck (1,24).
 • Eget kapital uppgick 20,0 MSEK (10,8) motsvarande en soliditet på 13,2 procent (9,0).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,4 MSEK (7,2).
 • Årets kassaflöde uppgick till 14,5 MSEK (1,9).

Jämför man 2017 mot 2016 så var tillväxten i koncernen 15% högre under 2017. Visst är det bra med tillväxt men jag hade gärna sett en ännu större tillväxt. Men vi går åtminstone åt rätt håll.

FrilansFinans dominerar just nu den svenska marknaden och där ökade tillväxten med 14%. Jag börjar dock se fler och fler utmanare till FrilansFinans så det gäller att man gör sitt bästa för att inte tappa marknadsdominansen till andra aktörer.

Ännu positivare var det i Norge, på den norska marknaden växte bolaget med hela 38% jämfört med kalenderåret 2016. Det tycker jag bådar mycket väl då ett uttalat mål sedan deras nyemission som jag deltog i var att man skulle ge sig ut i Europa för att etablera sig där.

Nu gäller det att FrilansFinans expanderar på rätt sätt och lyckas nå fler och fler användare samtidigt som man skär ned sina kostnader för att öka lönsamheten. Ett spännande bolag att vara delägare! Jag håller tummarna för en ljus framtid.

Jag äger aktier i FrilansFinans då jag deltog i deras nyemission via plattformen Pepins. (Gå till Pepins)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.