Bure Equity Delårsrapport Januari – juni 2017

Rapporterna fortsätter att dugga in för innehaven i Utdelningsportföljen och idag så var det dags för Bure Equity Delårsrapport Januari – juni 2017. Bolaget har tidigare avyttrat hela sitt innehav i Catella AB med ett exitresultat på 138 miljoner kronor.

Bolaget har gjort ett par fina affärer i år och jag ser med spänning fram mot vad bolaget kommer att kunna leverera inom ett par år.

Trots att man betalade årets utdelning under andra kvartalet så har Bures finansiella position stärkts tack vare de avyttringar som gjorts. Vid kvartalets slut så uppgick stridskassan till cirka en miljard kronor vilket motsvarar ungefär 13% av Bures substansvärde.

Bure Equity Delårsrapport Januari – juni 2017

 • Substansvärdet var 104,09 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. ·
 • Bures substansvärde var 7 217 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet. ·
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,8 procent. ·
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (364).
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,49 kr (5,25).

Andra kvartalet 2017

 • Substansvärdet per aktie var 104,09 kr jämfört med 101,81 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent. ·
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,8 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent under kvartalet. ·
 • Bure förvärvade ytterligare 0,8 miljoner aktier i Cavotec för 23 Mkr och ökade ägarandelen till 20,1 procent. ·
 • Bure Growth förvärvade 22,5 procent av My Driving Academy Sweden AB för 9 Mkr. ·
 • Bure avyttrade 0,2 miljoner aktier i Vitrolife för 100 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 7 Mkr och exitresultatet uppgick till 93 Mkr. ·
 • Bure Financial Services avyttrade samtliga aktier i Catella för 193 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 55 Mkr och exitresultatet uppgick till 138 Mkr. ·
 • Bure Growth avyttrade samtliga aktier i Vigmed Holding för 8 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 36 Mkr och exitresultatet uppgick till -28 Mkr. ·
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr. Händelser efter periodens slut ·
 • Substansvärdet uppgick till 113,28 kr per aktie den 16 augusti 2017 vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent sedan årsskiftet.

Räknar man ihop exitresultaten för affärerna i Vitrolife, Catella och Vigmed Holding så gjorde man en vinst på över 200 miljoner kronor.

Då bör man komma ihåg att alla aktierna i Vitrolife inte såldes utan tack vare kursuppgången i Vitrolife på 23 procent gör att innehavet nu, för första gången, är Bures enskilt största innehav.

Jag kommer att fortsätta månadsspara i Bure Equity och jag har starkt förtroende för bolaget.


Utdelningsportföljen


Tack för att du läste ”Bure Equity Delårsrapport Januari – juni 2017”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.