15 april, 2017

Dividend Sweden

Dividend Sweden

Med ursprung ur Capensor Capital, ett privat investerings- och rådgivningsföretag, bildades Dividend Sweden år 2013. Börsnoteringen skedde 10 mars 2016. Sedan dess så har bolaget levererat efter uppsatta mål och långt över min och många andras förväntan.

Dividend Sweden bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att på så sätt skapa både kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Med sina kontakter och all sin erfarenhet från tidigare så kan Dividend Sweden erbjuda det som många mindre bolag saknar. Nämligen kontakter och möjligheter som gäller för större företag.

Ett av målen är bland annat att generera en hög och stabil avkastning till aktieägarna. Målet är att något mellan 10 till 50 % av vinsten skall delas ut årligen.