14 april, 2017

Vad är en fond?

Skapa en passiv inkomst med Utdelningsaktier avanza annonslänkar

Vad är en fond?

Här får du svaret på frågan ”Vad är en fond?”. När man vill köpa aktier men slippa göra det mesta arbetet själv så kan man ta hjälp av fonder.

En fond är alltså en samling av värdepapper som ägs gemensamt av alla som sparar i fonden.

Dessa innehav förvaltas av fondförvaltaren som står för alla affärer. Fonderna vi talar om består alltså oftast av flera olika aktiebolag.

När du sparar i fonden så köper du därmed andelar i fondens värdepapper. På så sätt får du enkelt tillgång till en bred värdepappersportfölj som sköts av erfarna investerare. Om du väljer rätt förvaltare det vill säga.

spacer

Avgifter

Det gäller att hålla stenkoll på avgifterna för fonderna som man väljer att köpa. Även små avgifter kan under lång tid äta upp eventuella vinster så det gäller att välja rätt från början.

På så sätt slipper man dyra läxor senare. Det finns olika mått på en fonds kostnader och avgifter. Två av dem vanligaste är Norman-beloppet och TKA.

Norman-belopp

Måttet är döpt efter finansmarknadsministern Peter Norman som ställde ett krav om att fonderna skall redovisa kostnaderna i kronor och ören för en på förhand given sparplan.

Norman-beloppet kan liknas vid det jämförelsepriset som används av taxi-bilar. Det är en beräkning för hur mycket avgift en sparare som investerar 1000 kr i månaden i fonden betalar under tio år. Ju lägre Norman-belopp desto bättre!

TKA

TKA är ett svenskt begrepp och betyder Total-Kostnads-Andel. TKA är ett mått på en fonds totala kostnader. I TER inkluderas även courtaget som fonden betalat.

spacer

Olika typer av fonder

Det finns väldigt många olika slags fonder men fyra av dem vanligaste är Aktiefonder, Blandfonder, Indexfonder och Räntefonder.

Aktiefonder

Förvaltaren av en Aktiefond har ett krav på sig och är skyldig till att investera minst 75% procent i aktier. Enligt riskspridningsregler så måste de äga minst 16 olika aktier.

Dessa fonder sköts oftast av förvaltare som investerar på en tidshorisont om minst två år, men oftast mycket längre än så.

Inom gruppen Aktiefonder så finns det även flera olika grenar såsom Globala aktiefonder, Regionala aktiefonder, Branschfonder och Landsfonder.

Blandfonder

Man hör på namnet vad blandfonder består av. Nämligen en blandning av aktier och räntebärande värdepapper av olika slag.

Avgifterna är ofta högre än om man skulle välja en separat räntefond och en aktiefond som skapar en motsvarighet till blandfonden.

Med det sagt så är det ändå en färdigpaketerad lösning med blandat hög och låg risk som sparar mycket arbete.

spacer

Indexfonder

Dessa fonder försöker att återspegla olika index, vanligtvis aktieindex. Alltså är det lätt att med hjälp av en dator förvalta fonderna.

Mindre jobb betyder lägre avgifter men det gäller också att tänka på det faktum att olika index betyder olika risk.

Vissa indexfonder är högriskfonder och vissa är lågriskfonder.

Räntefonder

Vill man spara säkert så ska man välja räntefonder. Räntefonderna investerar i långa eller korta ränteinstrument.

Oftast så fungerar det som så att om du väljer en lång räntefond så får du en hög ränta eftersom att du binder upp pengarna under en längre tid.

Det betyder dock att du också tar en högre risk eftersom att räntefonder påverkas kraftigt av ränteförändringar.

Räntefonder är det säkrare alternativet men ger också den lägsta förväntade avkastningen.

spacer

Hur köper man fonder?

Du behöver bara bli medlem på en handelsplattform som Avanza, Degiro eller NordNet. Sedan så för du över pengarna som du vill handla för och söker upp bolaget som du vill köpa aktier i.

Det finns även andra alternativ på marknaden, till exempel Opti och Savr. Läs mer om att köpa fonder.

Jag rekommenderar Avanza tack vare deras snygga och enkla layout. Nordnet har andra funktioner, som ShareVille som är bra men jag gillar inte deras layout för fem öre. Degiro har jag aldrig använt.

Hoppas att det svarade på frågan ”Vad är en fond?”
Läs vidare om Aktier eller kika in Inläggen.