2 juli, 2016

Köpa fonder

Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många olika investerare. Fonder kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. Pengarna som placeras i fonden fördelas automatiskt på alla de värdepapper fonden äger.

En bra idé är att spara regelbundet genom att varje månad ha automatisk överföring av pengar från ditt lönekonto till en eller flera fonder. Genom att spara regelbundet tar du, bland annat, inte risken att investera enbart när kurserna är höga, utan kommer att sätta in pengar även när det är billigt.

Olika typer av fonder

”Det finns mängder av olika typer av fonder. Här följer de vanligaste.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som placerar minst 75 % av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. Enligt lagen måste en svensk aktiefond ha aktier i minst 16 st olika bolag. Vanligen ligger antalet kring 20-30 st. Avkastningen i fonden beror på hur dessa aktier utvecklas. Aktiefonder kan i sin tur kategoriseras i olika undergrupper såsom Sverigefonder, Kinafonder eller IT-fonder och liknande.

Räntefonder

En räntefond är en fond som placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper. Exempel på räntebärande värdepapper är obligationer och statsskuldsväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i. En kort räntefond (penningmarknadsfond) investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på mindre än ett år och en lång räntefond (obligationsfond) investerar på löptider mer än ett år. Avkastningen beror på ränteutvecklingen i samhället. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och omvänt.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Hedgefonder

Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. Tanken är att fonden ska kunna skydda sig mot en nedgång på de olika marknaderna som fonden befinner sig i med sina placeringar. Det innebär att fonden har friare placeringsregler än vad vanliga fonder har. Tanken är att fonden därmed ska kunna minska sin risk men det är inte alltid så per definition. Det finns hedgefonder med låg risk och sådana med hög risk.

Fond i fond

En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder istället för i aktier eller andra liknande värdepapper.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som är sk passivt förvaltade. Tanken med fonderna är att de ska utvecklas i linje med det index som de ska följa tex OMX Stockholm 30. Förvaltarna försöker alltså inte slå index utan enbart följa den allmänna utvecklingen.

Globalfonder

En globalfond placerar i värdepapper på börser världen över.

Länderfonder

Fonder som placerar i ett specifikt land.

Regionfonder

Regionfonder är fonder som placerar i specifika regioner. Det kan vara Asien, Europa, Latinamerika men även regioner i mindre omfång.

Branschfonder

Fonder som placerar i en specifik bransch.”
Från: https://www.finansportalen.se/fondskola/

Hur kan jag handla med fonder?

När du har bestämt dig för att börja handla fonder så har du flera olika alternativ. Du kan gå till din bank och be om hjälp men problemet då är att de nästan uteslutande alltid kommer att försöka få dig att köpa aktier i deras egna fonder. Så istället för att gå till banken kan du använda ett fondtorg på nätet. Ett fondtorg är i stort sett en mäklare på nätet som hjälper dig att handla på ett smidigt och tryggt sätt hemifrån. På t.ex. Avanza, som jag själv använder, så kan du hitta massor med olika fonder och det är även enkelt att jämföra de mot varandra. Det går även att kontakta fondbolagen direkt.

Att skapa ett konto hos Avanza är kostnadsfritt så man kan registrera sig och kolla runt innan man börjar handla.