Investerar i 51 olika bolag genom 3 aktieköp

En stor fördel med att investera i investmentbolag, och även fonder, är riskspridningen. Efter som att investmentbolagen i sig äger flera bolag så blir ett köp indirekt flera köp på en och samma gång. Och du behöver inte betala mer i courtage för det.

Detta gör det alltså väldigt enkelt att med ett fåtal köp ändå sprida sin risk rätt så rejält. Visst finns det så klart även olika investmentbolag med få innehav. Men i regel så äger de oftast andelar eller rakt av minst 5-10 men oftast ännu fler bolag.

I min portfölj Investmentbolagsportföljen så köper jag in mig i väldigt många bolag, med endast tre faktiska köp. Jag betalar courtage, avgift, för tre köp men blir indirekt ägare i många bolag. Det gillar jag och det är också oerhört nybörjarvänligt.

Att investera en del av sitt sparkapital är bland det bästa som man kan göra för sin privatekonomi. Och investmentbolag gör det enkelt för en investerare att komma igång utan särskilt mycket kunskap.

spacer

Spridd risk med få köp

Så låt oss se hur fördelningen ser ut bolagen sinsemellan. Det är alltid intressant att gå igenom investmentbolagens innehav.

Bure

Noterade (7)

 • Cavotec SA
 • Mentice
 • Mycronic
 • Ovzon
 • Vitrolife
 • Yubico

Onoterade (4)

 • Allgon
 • Atle investment Management
 • Bure Growth
 • Mercuri International

Investor

Noterade (14)

 • ABB
 • AstraZeneca
 • Atlas Copco
 • Electrolux
 • Electrolux Professional
 • Epiroc
 • EQT
 • Ericsson
 • Husqvarna
 • Nasdaq
 • SAAB
 • SEB
 • Swedish Orphan Biovitrum
 • Wärtsilä Oyj Abp

Onoterade (11)

 • Patricia Ind. – Advanced Instruments
 • Patricia Ind. – Atlas Antibodies
 • Patricia Ind. – BraunAbility
 • Patricia Ind. – Laborie
 • Patricia Ind. – Mölnlycke
 • Patricia Ind. – Permobil
 • Patricia Ind. – Piab
 • Patricia Ind. – Sarnova
 • Patricia Ind. – Tre Skandinavien
 • Patricia Ind. – Vectura
 • Patricia Ind. – Finansiella Investeringar

Latour

Noterade (10)

 • Alimak Group
 • Assa Abloy
 • CTEK
 • Fagerhult Group
 • HMS Networks
 • Nederman Holding
 • Securitas
 • Sweco
 • Tomra Systems
 • Troax Group

Onoterade (9)

 • Bemsiq
 • Caljan
 • Composite Sound
 • Hultafors Group
 • Latour Future Solutions
 • Latour Industries
 • Nord-Lock Group
 • Oxeon
 • Swegon

51 bolag sammanlagt

Det blir alltså totalt 51 st olika bolag som jag blir ägare i genom 3 aktieköp. Hade jag investerat i de noterade innehaven på egen hand hade jag alltså fått betala mycket mer i avgift än om jag köper dessa tre investmentbolag.

De onoterade innehaven kan jag inte ens investera i på egen hand så det är också en styrka för investmentbolagen. Man får ibland, beroende på vilket IB man investerar i, ägande i bolag som man inte kan få på annat sätt.

spacer

Varför vill man sprida risken?

Det säger väl förhoppningsvis egentligen sig självt men det tåls ändå att poängtera. Att sprida risken genom att äga många olika aktier istället för att koncentrera investeringarna i ett enda bolag är en strategi som kallas diversifiering och är grundläggande inom investeringsvärlden.

Här är fyra anledningar till varför det är bra:

 1. Minskad påverkan av enskilda bolagsprestationer: Om ett enskilt bolag skulle drabbas av problem, kan framgångarna i andra bolag bidra till att balansera ut förlusten.
 2. Sektordiversifiering: Genom att äga aktier i olika sektorer kan du dra nytta av olika ekonomiska cykler och minimera risken för att hela din portfölj påverkas negativt om en specifik sektor går dåligt.
 3. Geografisk diversifiering: Internationell diversifiering innebär att investera i olika länder och regioner. Detta minskar risken för att hela din portfölj påverkas av specifika politiska eller ekonomiska händelser i ett enskilt land.
 4. Riskhantering: Genom att äga många olika aktier kan du sprida riskerna och undvika att vara alltför beroende av enskilda faktorer. Detta bidrar till att skapa en mer stabil och hållbar portfölj över tid.

Med andra ord: Lägg inte alla ägg i en och samma korg.

Sprider även möjligheter

Att diversifiera sin investeringsportfölj har inte bara som syfte att minska riskerna, utan det ger också möjlighet till att kapitalisera på fler möjligheter.

Genom att äga aktier i olika sektorer och geografiska områden kan du dra nytta av olika tillväxtmöjligheter. När vissa områden eller branscher presterar bättre än andra, kan det kompensera för eventuella förluster i andra delar av portföljen och maximera den totala avkastningen.

Investmentbolag passar alla

I mina ögon så passar investmentbolag bra i de flestas, om inte allas, portföljer. Att ha till exempel en stadig bas med Investor eller/och andra IB i sin portfölj borde göra den mindre volatil över tid. Tanken med inlägget är att inspirera fler till att sikta in sig på just investmentbolag.

Detta för att de helt klart är värda att äga. Infon i inlägget har sammanställts från den fenomenala hemsidan ibindex.se som jag starkt rekommenderar till alla som vill veta mer om svenska investmentbolag.

Tack för mig för den här gången och god fortsättning!