Investor Kvartalsrapport Q4 2022 – Höjer utdelningen

Igår så släpptes Investor Kvartalsrapport Q4 2022 och det ser fint ut. Många hade nog väntat sig mörkare siffror men jag tycker man kom in starkt. Jag äger aktier i bolaget och är väldigt glad över att man höjer sin utdelning igen.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla delar i ett stort investmentbolag som Investor. Så därför är det uppskattat med avstämningar i form av kvartalsrapporter.

I Investor Kvartalsrapport Q4 2022 så visar bolaget upp tillväxt och man höjer som sagt sin utdelning. Bolagets VD sade följande om rapporten:

”Mycket av det som präglade 2022 kommer utan tvekan att prägla även 2023. Osäkerheten är stor, men Investor och våra företag är väl förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som ligger framför oss. Oavsett marknadsläge gynnas våra företag av att de är branschledare med god lönsamhet och exponering mot långsiktiga tillväxtsegment.”

Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor

Onekligen så är det ett tuffare börsklimat nu än det varit på länge men bolaget går ändå starkt framåt.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

  • ”Det justerade substansvärdet uppgick till 673 250 Mkr (220 kronor per aktie) per den 31 december 2022, en ökning om 46 958 Mkr, motsvarande 7 procent, inklusive återlagd utdelning, under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 16 procent, jämfört med 11 procent för SIXRX avkastningsindex. Under 2022 uppgick den justerade substansvärdestillväxten till -10 procent och totalavkastningen till -15 procent, jämfört med -23 procent för SIXRX.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 12 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -4 procent (-4 procent inklusive kassan), negativt påverkad av multipelkontraktion och valutaeffekter.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,5 procent per den 31 december 2022 (1,9 procent per den 31 december 2021). Bruttokassan uppgick till 28 533 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 11,8 år per den 31 december 2022.
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 4,40 (4,00) kr uppdelad på två utbetalningar: 3,30 kr i maj 2023 och 1,10 kr i november 2023.
  • Rörelseresultatet blev 52 889 miljoner kronor (82 356) i det fjärde kvartalet. Resultatet före skatt var 52 116 miljoner kronor (81 215). Resultatet efter skatt blev 51 567 miljoner kronor (81 091). Resultat per aktie hamnade på 16,82 kronor (26,47).”
spacer

Mölnycke

Innehavet vid namn Mölnlycke hade ett starkt kvartal och visade upp organisk tillväxt på 9% i konstant valuta. Lönsamheten sjönk en aning och marginalen påverkades till det sämre. Till stor del på grund av omorganisation av strukturen inom Customer Care och störningar i Wound Cares amerikanska fabrik.

EQT

EQT stod för en värdeförändring om 2% och deras nettokassaflöde in till Investor uppgick till 1 426 Mkr.

Patricia Industries

Patricia Industries går också starkt och visade upp omsättningstillväxt för sina större dotterföretag till 32 procent. 11 procent organisk tillväxt i konstant valuta. Justerad EBITA ökade med 34 procent.

Substansvärdet

”Substansvärde per aktie låg på 197 kronor (223). Det justerade substansvärdet var 220 kronor (248). I det fjärde kvartalet steg det justerade substansvärdet med 7 procent.”

Detta går att jämföra med aktiekursen som stängde på 202,35 kr för Investor B. Bolaget handlas alltså fortfarande till en rabatt mot underliggande innehav.

Uppdaterat substansvärde

Hemsidan ibindex.se följer investmentbolagens utveckling och uppdaterar deras substansvärde kontinuerligt. Äger ett investmentbolag, som Investor gör, noterade bolag så ändras ju substansvärde hela tiden beroende på deras innehav.

Där kan man se att substansvärdet just nu ligger runt 230 kr.

Höjer utdelningen

Bolaget föreslår att utdelningen skall höjas med 10%, en riktigt fin höjning som innebär att utdelningen landar på 4.4 kr för helåret. Utdelningen är uppdelad i 2 etapper, en på 3.3 kr som kommer i maj och en utdelning på 1.1 kr i november.

Rapporten i sin helhet kan du hitta här: mb.cision.com

spacer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.