eWork Groups Delårsrapport 2017

Igår så släpptes eWork Groups delårsrapport för 2017. Bolaget är ett av mina bästa innehav även om kursen har dalat en del sedan toppen runt 120 kr. Rapporten som släpptes igår var något sämre än analytikernas förväntan och  kursen tappade från 99 till 92 kr.

Resultat och förväntningar

Analytikerna hos Introduce som följer bolaget hade räknat med att omsättningen skulle hamna på 2433 MSEK och bolaget levererade en omsättning på 2389 MSEK.

Samtidigt så påpekar man följande:

”Det bör dock nämnas att säsongseffekter (påsken) gör att antalet arbetsdagar i Q2 2017 var, i Eworks viktigaste marknader, tre färre relativt samma kvartal ifjol.”

I rapporten för det första kvartalet så hade antalet konsulter ökat med 30% y/y och för andra kvartalet så blev det en ökning med 23,8% y/y.

Analytikerna fortsätter med att peka ut att många aktörer på den här marknaden har höjt priserna och eWorks snittintäkt per arbetsdag och konsult ökade med cirka 4% y/y i kvartalet.

Marknaderna som eWork är aktiva på visade god tillväxt och den starkaste tillväxten visades utanför Sverige.

EBIT blev 24,9 MSEK vilket understeg deras prognos om 27,1 MSEK och anledningen till det är högre kostnader än väntat. Det påverkades också av att eWork anställde 18 nya medarbetare under kvartalet vilket var fler än vad analytikerna väntat sig. Det kommer givetvis att leda till större kostnader framöver.

Andra kvartalet 2017 jämfört med 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 2 389 MSEK (1 934).
  • Rörelseresultatet för perioden var 24,9 MSEK (24,9).
  • Orderingången ökade med 7 procent och uppgick till 3 248 MSEK (3 022).
  • Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (1,13). –
  • Konsultmarknaden var fortsatt mycket stark med god efterfrågan på konsulter inom alla kunskapsområden där Ework är verksamt.
    Siffror från: Avanza

Framtidsutsikter

Deras VD Zoran Covics kommenterade delårsrapporten på följande sätt:

”Eworks verksamhet fortsatte att växa under andra kvartalet på en fortsatt mycket stark konsultmarknad. Utvecklingen följer vår budgeterade, offensiva plan mot våra långsiktiga finansiella mål.”

Bolaget meddelar också i ett PM att utsikterna som lämnades i bolagets bokslutskommuniké för 2016 inte har förändrats. Målet är fortfarande att ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 20 procent och vinsten per aktie ska i genomsnitt öka med 20 procent per år.

Man ser också över nya affärsmöjligheter på nya geografiska marknader, det ska bli spännande att se vad som händer med det. Marknaden bedöms ha fortsatta goda möjligheter för tillväxt och enligt bolaget så utvecklingen mer eller mindre i takt med deras utsatta mål.

För egen del

Jag kommer att behålla bolaget i Utdelningsportföljen och fortsätta att investera som planerat. eWork jobbar riktigt bra och fortsätter att växa till sig. Att lämna marginellt sämre resultat än vad analytikerna förväntade sig ser jag inte som något större problem utan det ger mig snarare bara chansen att få köpa fler aktier innan den, som jag förväntar mig, drar iväg uppåt igen.

Den förra utdelningen var på 4 kr och vi bör se en höjning där tills nästa år. I skrivande stund så handlas bolaget, räknat på den tidigare utdelningen till cirka 4,2% direktavkastning.


Vill du investera i tillväxtbolag innan börsnotering? Läs mer här.


Källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.