Omstrukturering i Embracer

Det blir en rejäl omstrukturering i Embracer, detta meddelade bolaget idag marknaden. Jag är inte särskilt förvånad över detta. Det bör ha varit på väg ett bra tag redan, man har ju förvärvat som galningar under en lång period.

Oavsett varför man gör det så tror jag att man gör helt rätt i att göra det. Bolaget har förvärvat snabbt och mycket och det lär skapa en del intressanta problem.

Hur skapar man effektiva synergier i bolag som är väldigt olika uppbyggda? Det blir ju givetvis väldigt svårt om bolagen sköts på helt olika sätt.

Tanken med tilltaget är främst att minska kapitalutgifter och omkostnader. Programmet implementeras omgående. Därutöver aviserar bolaget tillsättning av ny interim operativ chef och en ny interim strategichef

Flera åtgärder i Embracer

Embracer kommer bland annat att genomföra flera starka åtgärder. Till exempel nedläggning av studios och pågående spelutvecklingsprojekt som ännu inte annonserats, skapandet av en mer centraliserad process för granskning av spelinvesteringar och utveckling, samt konsolidering av bolag och verksamheter.

Bolaget kommer också att öka den externa finansieringen av internt utvecklade högbudgetspel.

Omstrukturering väntas ge stor effekt

Åtgärderna väntas minska bolagets kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25. Detta går att jämföra med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i fjärde kvartalet räkenskapsåret 2022/23.

Utöver det så väntas programmet också att sänka omkostnaderna med minst 10 procent, eller minst 0,8 miljarder kronor på en årlig basis.

Man ämnar att göra snabba ryck kring det stora hela. Själva programmet förväntas vara fullt implementerat 1 oktober 2023, och minska omkostnaderna med 0,4 miljarder under räkenskapsåret 2023/24.

Bolaget förväntar sig att programmet kommer att minska nettoskulden, som uppgick till 15,6 miljarder kronor per utgången av mars i år, till att vara 10 miljarder kronor den 31 mars 2024.

Rätt med omstrukturering

Jag tror som sagt att bolaget gör helt rätt här. Det är starkt att agera och om man gör det på ett bra sätt så kommer bolaget att vara betydligt starkare efter åtgärderna.

Det är viktigt att visa marknaden att man ser problemen och att man har lösningar planerade. VD Lars Wingefors säger bland annat följande om nyheten:

”Verkligheten är den att ju snabbare vi agerar, desto snabbare kommer vi ut som ett starkare företag”

Jag hoppas att bolaget lyckas väl med sina planer och att det hela blir gynnsamt för aktieägarna. Personligen så står jag utanför bolaget men har haft det under uppsikt en längre tid.

Källa: Avanza

Tack för att du läste inlägget ”Omstrukturering i Embracer”! Missa inte att läsa om gårdagens nyhet som handlar om Novo Nordisk miljardsatsning.