ICA Gruppen Rapport Andra Kvartalet 2017

Det är ett par bolag som ska publicera sina rapporter nu i slutet på augusti och idag så var det dags för ICA Gruppen. Rapporten mottogs negativt av marknaden och aktien har just nu backat cirka 6%. Anledningen till tappet är för att resultatet var sämre än förväntat.

Ebit-resultatet för perioden landade på 1.259 miljoner kronor och analytikerna förväntade sig enligt SME Direkts prognossammanställning ett resultat runt 1.302 miljoner kronor. En miss med ca 40 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.094 miljoner kronor. Här väntade man sig 1.154 miljoner. Intäkterna uppgick till 27.198 miljoner kronor, mot väntade 27.247 miljoner.

Andra kvartalet 2017 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 27 198 Mkr (26 222), en ökning med 3,7 procent ·
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 1 094 Mkr (1 154) ·
  • Avyttring av ICA Fastigheter i Norge och inkClub samt kostnader inför integration av förvärvet av IKI i Litauen påverkar rörelseresultatet exkl. engångsposter med sammanlagt  -53 Mkr ·
  • Periodens resultat uppgick till 1 021 Mkr (829). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 165 Mkr (-37) ·
  • Resultat per aktie var 5,06 kr (4,12) ·
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 001 Mkr (1 785). ·
  • Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 1 836 Mkr (1 463) ·
  • Avyttringen av 12 fastigheter till Secore Fastigheter slutfördes den 2 juni vilket resulterade i en reavinst om cirka 150 Mkr
    Källa: https://www.avanza.se

Visst är det trist att bolaget inte nådde upp till förväntningarna men samtidigt så känns det ju någorlunda trist att bolaget backar trots att man levererar ett resultat på 1021 miljoner kronor. Men sånt är börslivet. Jag har fortsatt starkt förtroende för ICA och behåller innehavet i Utdelningsportföljen.

Mycket på gång

ICA Gruppen har mycket på gång, bland annat så startar man en innovationshubb kallad ICAx. Såhär säger Per Strömberg, VD för ICA Gruppen, om det:

” Vi vill kombinera det stora företagets stabilitet, resurser och kundbas med snabbheten från start-up världen. Genom att skapa en separat enhet som fokuserar på innovation och utveckling samt strategiska digitala samarbeten med andra företag, kan vi snabbare utveckla tjänster som förbättrar vårt kunderbjudande. Vi är beredda att göra betydande investeringar för att ta fram tjänster som skapar kundfördelar. Målsättningen är att kunderna redan i slutet av året kommer få se nya tjänster som drivits fram i hubben.”

Det ska bli spännande att se vad det kan bli av det och hur det går för satsningen i Litauen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.