FrilansFinans Årsrapport 2019

FrilansFinans resultat för året blev sämre än förra året trots att bolaget fortsätter att växa. Det sämre resultatet härleds till marknadsföringskostnader i Sverige och ökade investeringar i andra länder. Även om det är positivt att se tillväxt så vore det givetvis kul om det även syntes i resultatet.

FrilansFinans ägs av moderbolaget Invoicery Int som presenterat sina siffror, men för att göra det enkelt så skriver jag FrilansFinans. Antalet egenanställda som använder FrilansFinans ökade även detta året, 24 206 använde företagets tjänster under 2019.

Antalet egenanställda ökade därmed inte lika mycket som tidigare men det fortsätter ändå att öka. I hela Europa så genererade egenanställningstjänster och workforce management totalt en fakturavolym på nära 1.2 miljarder kronor under året. Här är FrilansFinans antal ”anställda” sedan 2017:

 • 2017:19 414
 • 2018: 22 820
 • 2019: 24 206

Totalt så registrerades det under år 2019 cirka 479 690 dagars arbete och 2 660 824 arbetade timmar via FrilansFinans.

Resultatet då? Det sjönk från 4.7 miljoner kronor till 1.5 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster blev 2019 drygt 1,5 MSEK, vilket är en nedgång med 4,7 MSEK jämfört med 2018. Detta främst pga ökade investeringar i internationella marknader och ökad marknadsföring i Sverige. VD:n Stephen Schad kommenterade givetvis bokslutet:

”Under året som gått har det blivit allt tydligare hur arbetsmarknaden håller på att transformeras.
Antalet individer som har delar av, eller hela sin utkomst i gränslandet mellan eget företagande och
en anställning blir fler och fler. Den gemensamma nämnaren för att arbeta på detta sätt är att arbetet
sker uppdragsbaserat, ofta benämnt som gig-ekonomi.”

www.ihallandeinvest.se spacer

Resultatet

Siffrorna avser alltså siffrorna för året 2019 och det är väldigt glädjande att se att omsättningen ökat med över 15%. Givetvis hade det varit betydligt roligare om även resultatet ökat och jag hoppas att man gör det tills nästa rapport. Resultatet är den enda siffran som förvånar mig och jag hoppas att man siktar mer mot lönsamhet inom kort.

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 184,6 MSEK (1 027,6), en ökning med 15,3 procent.
 • Antal fakturerande klienter uppgick till 26 323 stycken (23 230*), en ökning med 13,3 procent.
 • EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (7,6) motsvarande en marginal på 0,3 procent (0,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (5,2), motsvarande en rörelsemarginal på 0,0 procent (0,5).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,5 MSEK (6,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 MSEK (3,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,33).
 • Balansomslutningen uppgick till 187,7 MSEK (180,9).
 • Eget kapital uppgick till 23,5 MSEK (23,2), motsvarande en soliditet på 12,5 procent (12,9).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 28,5 MSEK (35,3).*Reviderad siffra.

Jag behåller mina aktier i detta onoterade bolag och jag fortsätter att använda FrilansFinans för fakturering. Tack för att du läste inlägget!

Justin Trudeau och COF Om Legaliseringen

Källor / Läs Mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.