Orosmolnen skingras i SBB efter rapporten för Q3 2022

Det omtalade och utmanade fastighetsbolaget SBB lämnade idag rapporten för Q3 2022 till marknaden. Rapporten innehöll i mina ögon ett par oerhört glädjande besked. Jag äger aktier i bolaget och passade på att fylla på med fler idag.

Allt i rapporten var givetvis inte till belåtenhet. Bland annat så var resultat kraftigt tyngt av bland annat orealiserade valutadifferenser.

Även det faktum att man skrivit ned värdet på fastigheter, ”Värdeförändringar på fastigheter ingår med -981 mkr (11 982).”, var tråkig, men skapligt väntad läsning.

Personligen så ser jag dock mer positivt än negativt med rapporten. Framförallt med tanke på att aktiekursen är så pass nedtryckt som den är.

Rapporten för Q3 2022

Så här blev siffrorna i rapporten för Q3 2022:

  • Hyresintäkterna ökade till 1 888 mkr (1 459).
  • Driftsöverskottet ökade till 1 333 mkr (1 088).
  • Förvaltningsresultatet var 397 mkr (873).
  • Förvaltningsresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten ökade med 24 procent till 1 144 (925) mkr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 884 mkr (608).
  • Periodens resultat var -2 081 mkr (4 003), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,53 kr (2,63) före utspädning.

Bolagets VD Ilija Batljan kommenterade rapporten med bland annat följande kommentar:

”Att vara lyhörd för förändring och anpassa sig till förändrade förutsättningar kommer att vara SBB:s främsta styrka. Anpassning är basen för långsiktighet. Anpassning kräver förmåga att tänka nytt, kreativitet och handlingskraft. De åtgärder som listas nedan och som genomförs just nu hoppas vi ska visa prov på exakt detta.”

Jag är inte förvånad över att resultatet blev dåligt, valutadifferensen på grund av svag krona har verkligen inte gjort bolaget någon tjänst här.

Orosmolnen skingras

Det som jag tycker skapar trygghet och förtroende för fortsatt ägande i bolaget är följande stycke:

”Leveransen från kärnaffären bäddar för uthålligheten att leverera minst oförändrad utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare.”

Just utdelningen har det varit mycket prat om. Bland annat blankarna har påstått att den är hotad på grund av bolagets finanser. Nu visar det sig klart och tydligt att bolaget agerat handlingskraftigt och sålt fastigheter i god tid.

Man har agerat och åtgärdat riskerna. Visst, det är fortfarande inte det bästa läget men personligen så kommer jag behålla mina aktier. Utdelningarna kommer att fortsätta trilla in och tids nog så kommer inflation och ränteläge att lättna.

Under tiden kan jag fortsätta köpa, öka min utdelning varje månad och sedan kommer bolaget återigen kunna fortsätta sin resa uppåt.

Avknoppningen av bostäderna

Den här biten är jag mer osäker över, jag tror det vore bra att behålla allt i samma bolag. Bostäderna blir ju en slags moat som man kan sälja av i svåra tider. Delar man ut dessa till ett annat bolag så har man inte längre den möjligheten.

Så här skrev VD:n om det:

”SBB annonserade idag på morgonen att SBB-koncernen överväger en transaktion varigenom en underkoncern till SBB med fokus på bostadsfastigheter delas ut till aktieägarna med tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna och att bolaget därefter noteras på Nasdaq First North.

Bostadsbolagets balansräkning kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 18 mdkr. Bostadsbolaget kommer enbart att inneha bankfinansiering med en belåningsgrad på ca 55 procent. Utdelningen möjliggör en ökad säkerställd belåning i SBB till följd av renodlingen.”

Men vi vet för lite om planerna för detta ännu för att kunna säga allt för mycket. Så här får vi helt enkelt invänta mer information innan vi tar något vidare beslut. Förhoppningsvis så vet bolaget vad man gör.

Oavsett vad så känns det betydligt bättre att vara aktieägare i SBB idag än igår. Jag tycker att bolaget fortsätter att leverera på det man lovar, motbevisar blankarna och skapar värde för oss aktieägare. Nu blir det spännande att se vad som sker med blankningen.

Källa / Läs Mer: Avanza.se

Hur ser du på rapporten? Kommentera gärna och berätta!

Tack för att du läste inlägget ”Orosmolnen skingras i SBB efter rapporten för Q3 2022”! Läs Fler Här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.